Fundusz Pomocy Prawnej Zwierzętom

Fundusz Pomocy Prawnej Zwierzętom
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Beata Bieniak

E-mail admin@pomocprawnazwierzetom.pl

Telefon 697575977

Lokalizacja Poddębice, łódzkie

Czym jest Fundusz?
Fundusz pomocy prawnej jest projektem działającym w ramach Fundacji Dom dla Kundelka, który realizuje statutowe cele Fundacji związane z ochroną zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem.
Co robi Fundusz?
Fundusz zbiera środki na stałą obsługę prawną w sprawach dotyczących ochrony zwierząt i przeznacza je na:

1. poMOC prawną – organizujemy obsługę prawną w postępowaniach związanych z ochroną zwierząt, a także staramy się zapewniać taką pomoc w sprawach zgłoszonych przez osoby prywatne i inne organizacje pozarządowe, jeśli w ten sposób możemy przyczynić się do pomocy zwierzętom lub ukarania sprawcy, który zwierzęciu wyrządził krzywdę. Zwierzęta potrzebują swoich pełnomocników, tak samo jak ludzie. Często nawet bardziej, ponieważ same nie poproszą o poMOC, nie zadzwonią na policję, nie złożą wniosku, który zabezpieczy je przed oprawcą. Dlatego tak ważne jest, by profesjonalnie występować w ich imieniu przed sądami, organami ścigania i urzędami. Zgłoś potrzebę w zakładce KONTATKT.


2. EDUkację prawną – organizujemy szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu ochrony zwierząt, na które zapraszamy Kancelarię adwokacką, pokazując w przystępny sposób, jak korzystać z przepisów prawa dla dobra zwierząt. Chcemy dzielić się z innymi tą wiedzą, by podnosić w ten sposób skuteczność działania w sprawach zwierząt na terenie całej Polski. Chcemy wspierać zwłaszcza osoby, działające lokalnie lub w małych organizacjach, które mają najtrudniejszy dostęp do tego typu szkoleń. Zgłoś potrzebę w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

Kto może z Funduszu skorzystać?

Każdy, kto wie o sprawie, wymagającej pomocy prawnej. Potrzebę wsparcia prawnego w danej sprawie może zgłosić do nas zarówno osoba prywatna, jak i organizacja pozarządowa. Każde takie zgłoszenie będzie przez Fundację zbadane i jeśli będzie rzeczywiście wymagało obsługi prawnej – Fundusz postara się ją zapewnić. Fundacja Dom dla Kundelka, jako statutowo działająca na rzecz zwierząt ma prawo wykonywania praw pokrzywdzonego w sprawach przestępstw przeciwko zwierzętom.

Wiemy, że w praktyce udział pełnomocnika zawodowego (adwokata czy radcy prawnego) ma często ogromne znaczenie dla wyroku na korzyść zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób nie wie, gdzie szukać takiej pomocy albo boryka się z barierami finansowymi. Dlatego powstał ten Fundusz!

Kto może Funduszowi pomóc?

Każdy, kto ma możliwość i wolę uczynienia darowizny na cele Funduszu może dokonać wpłat (jednorazowych lub stałych). Szczegóły w zakładce WSPIERAJ NAS. Każda wpłacona złotówka to realna pomoc w pracy na rzecz ochrony zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem. Zostanie wykorzystana na walkę na rzecz dobra zwierząt i walkę przeciw wyrządzanej im krzywdzie.

MÓWIMY NIE:

Przestępstwom wobec zwierząt.
Bezpodstawnym umorzeniom postępowań w tych sprawach.
Bezkarności sprawców znęcania nad zwierzętami.
Absurdalnie niskim karom za okrutną przemoc wobec zwierząt.
Dalszemu posiadaniu zwierząt przez ich oprawców.


WALCZYMY O:

Zapobieganie przemocy wobec zwierząt poprzez korzystanie z narzędzi prawnych.
Prawidłowe zabezpieczenie dowodów przestępstw wobec zwierząt.
Kierowanie aktów oskarżenia przeciwko sprawcom przemocy wobec zwierząt.
Wyroki skazujące dla oprawców zwierząt.
Surowe kary dla tych, którzy dopuścili się szczególnego okrucieństwa.
Zakaz posiadania zwierząt dla osób, które dopuściły się przemocy wobec zwierząt.
Orzeczenie zapłaty nawiązki od oprawcy zwierzęcia na cel związany z ochroną zwierząt.
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu korzystania z przepisów prawa przez osoby działające na rzecz zwierząt tak, by ich praca była skuteczniejsza.


Wiemy, że żadna kara nie zwróci zwierzęciu doznanych krzywd, ale nie zgadzamy się na poczucie bezkarności sprawców przemocy wobec zwierząt. To misja, jaką postanowiliśmy realizować.

Pomogli

Ładuję...