Kai - szukanie ukrytego zabójcy

Wsparły 64 osoby
1 070 zł (53,5%)

Rozpoczęcie: 3 Marca 2015

Zakończenie: 26 Maja 2015

Kai szczęśliwy mieszka we własnym domu. 

Organizator
0 aktualnych zbiórek
63 zakończone zbiórki
Wsparły 64 osoby
1 070 zł (53,5%)