Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Kościanie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Kościanie
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Agnieszka Woźniak

E-mail mmajchrzak16@gmail.com

Telefon 662962161

Lokalizacja Kościan, wielkopolskie

Jesteśmy oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Działamy na Terenie Kościana  i okolic. Jako pełne energii wolontariuszki pomagamy zwierzętom chorym, zaniedbanym, zapewniając im leczenie oraz szukając domów tymczasowych i stałych. Pod naszą opieką znajduje się kilkadziesiąt zwierząt, głównie psów i kotów, czasem ptaków i innych stworzeń.

Otaczamy opieką zwierzęta wolno żyjące, zapewniając  im pokarm i schronienie. Przeciwdziałamy bezdomności i cierpieniu zwierząt sterylizując co roku ponad 150 psów i kotów.

Działamy wpływając na poprawę warunków bytowania zwierząt domowych, prowadząc interwencje oraz sprawy zaniedbań lub znęcania się nad zwierzętami. 

Opieka nad naszymi podopiecznymi finansowana jest wyłącznie z datków które otrzymujemy od ludzi o dobrych sercach. Wystarczające fundusze pozwolą nam uratować życie wielu zwierząt!

Ładuję...

2 000 zł

Hi-Lashes

40 darowizn na tę organizację, ostatnia