Fundacja KOTangens

Fundacja KOTangens
9 Stałych Pomagaczy
Meg Kowalik
25 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Monika Paczkowska

E-mail kotangens.siepomaga@gmail.com

Telefon 609 223 098

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja powstała aby nieść bezpośrednią pomoc zwierzętom.
Nasze cele statutowe to między innymi:
- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
- działanie na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt: w szczególności kotów i psów,
- udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i chorym,
- prowadzenie oraz wspieranie działalności edukacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zwierząt i ich praw,
- zwalczanie wszelkich przejawów niewłaściwych i niezgodnych z prawem zachowań wobec zwierząt.

Aktualnie skupiamy nasze działania na bezpośredniej pomocy kotom wolnożyjącym, w szczególności na kastracjach kotek i kocurów, stwarzaniu kotom wolnożyjącym odpowiednich warunków do życia, dokarmianiu, leczeniu osobników chorych, szukaniu domów stałych kociętom oraz kotom nie radzącym sobie w środowisku miejskim

Wsparli

15 zł

Anonimowa Pomagaczka

Darowizna przekazana przez skarbonkę Na bułkowe urodziny zbieramy pieniążki dla kotków!
20 zł

Paulina Krzak

50 zł

Zygmunt

100 zł

Anonimowa Pomagaczka

80 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Na bułkowe urodziny zbieramy pieniążki dla kotków!
10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

9 Stałych Pomagaczy
Meg Kowalik
25 zł miesięcznie