Fundacja Pomocy Zwierzętom MATUZALKI

Fundacja Pomocy Zwierzętom MATUZALKI
3 Stałych Pomagaczy
Justyna Radzik
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Miron Chmielewski

E-mail miron.chmielewski@matuzalki.pl

Telefon 713157351

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Cele Fundacji:
1. Ochrona zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów w podeszłym wieku.
2. Działanie na rzecz właśc...iwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
3. Wspieranie i stwarzanie zwierzętom jak najlepszych warunków życia i zachowania
naturalnych instynktów.
4. Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz
niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
5. Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, porzuconych i źle traktowanych, udzielanie im wszelkiej pomocy.
6. Utrzymywanie i prowadzenie przytulisk, schronisk i tymczasowych domów opieki dla bezdomnych zwierząt.
7. Działanie adopcyjne polegające na poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt i
Porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom w trakcie interwencji.
8. Przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych.
9. Zapewnienie zwierzętom specjalistycznej opieki weterynaryjnej oraz środków medycznych.
10. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniego odżywania i opieki.
11. Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnych,
porzuconym i zagubionym.
12. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie bezdomności wśród zwierząt.
13. Propagowanie i realizacja programu sterylizacji i kastracji jako metody zapobiegania
bezdomności wśród zwierząt.
14. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
15. Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie wśród społeczeństwa wiedzy o ochronie zwierząt i odpowiedzialności za zwierzęta.
16. Działanie na rzecz praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania oraz występowanie do właściwych władz z inicjatywą wydawania lub zmian w przepisach dotyczących praw zwierząt.
17. Działalność charytatywna na rzecz krzywdzonych i bezdomnych zwierząt.
18. Szkolenie zwierząt i ich opiekunów, a także szkolenie wolontariuszy.
19. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, szkołami, placówkami i innymi podmiotami w zakresie ochrony zwierząt.
20. Nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów w ramach wymiany doświadczeń z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.
21. Integracja społeczności lokalnej gminy Długołęka i gmin ościennych i najbliższych wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

25 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

3 Stałych Pomagaczy
Justyna Radzik
20 zł miesięcznie