Fundacja Pomocy Zwierzętom MATUZALKI

Fundacja Pomocy Zwierzętom MATUZALKI
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Miron Chmielewski

E-mail miron.chmielewski@matuzalki.pl

Telefon 713157351

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Cele Fundacji:
1. Ochrona zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów w podeszłym wieku.
2. Działanie na rzecz właśc...iwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
3. Wspieranie i stwarzanie zwierzętom jak najlepszych warunków życia i zachowania
naturalnych instynktów.
4. Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz
niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
5. Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, porzuconych i źle traktowanych, udzielanie im wszelkiej pomocy.
6. Utrzymywanie i prowadzenie przytulisk, schronisk i tymczasowych domów opieki dla bezdomnych zwierząt.
7. Działanie adopcyjne polegające na poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt i
Porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom w trakcie interwencji.
8. Przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych.
9. Zapewnienie zwierzętom specjalistycznej opieki weterynaryjnej oraz środków medycznych.
10. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniego odżywania i opieki.
11. Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnych,
porzuconym i zagubionym.
12. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie bezdomności wśród zwierząt.
13. Propagowanie i realizacja programu sterylizacji i kastracji jako metody zapobiegania
bezdomności wśród zwierząt.
14. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
15. Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie wśród społeczeństwa wiedzy o ochronie zwierząt i odpowiedzialności za zwierzęta.
16. Działanie na rzecz praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania oraz występowanie do właściwych władz z inicjatywą wydawania lub zmian w przepisach dotyczących praw zwierząt.
17. Działalność charytatywna na rzecz krzywdzonych i bezdomnych zwierząt.
18. Szkolenie zwierząt i ich opiekunów, a także szkolenie wolontariuszy.
19. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, szkołami, placówkami i innymi podmiotami w zakresie ochrony zwierząt.
20. Nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów w ramach wymiany doświadczeń z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.
21. Integracja społeczności lokalnej gminy Długołęka i gmin ościennych i najbliższych wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

Ładuję...

100 zł

MK METAL S.C.

2 darowizny na tę organizację, ostatnia