Małopolska Organizacja na Rzecz Natury

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Paulina Kasprzyk

E-mail biuro@morn.pl

Telefon 509 508 074

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Małopolska Organizacja na Rzecz Natury (MORN) stworzona została aby łączyć idee ochrony środowiska i ochrony zwierząt. Swoją opieką szczeólnie otaczamy zwierzęta bezdomne i porzucone. 

Cele statutowe:

1. Działalność na rzecz szerokorozumianego zdrowego i zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, ochrony  zwierząt oraz zdrowej żywności,
2. Edukowanie, popularyzowanie i upowszechnianie w społeczeństwie idei związanych z promocją zrównoważonego rozwoju, 
3. Podejmowaniem wszelkich działań na rzecz pomocy porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, którym stan zdrowia nie pozwala samodzielnie przetrwać na wolności,  
4. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt oraz propagowanie idei humanitaryzmu wobec zwierząt,  
5. Ochrona i odbudowa obiektów cennych ze względów przyrodniczych i estetycznych, 
6. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy stanu środowiska i zdrowia ludzi, 
7. Promowanie i inicjowanie rozwoju wysokiej jakości produkcji przyjaznej środowisku naturalnemu, uwzględniając prawa społeczne do naturalnych i zdrowych produktów, 
8. Rozwój przemysłu i technologii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Pomogli

Ładuję...