Stowarzyszenie Oaza Spokoju Zielona Mila

Stowarzyszenie Oaza Spokoju Zielona Mila
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Bożena Kondracka

E-mail oazaspokoju2024@gmail.com

Telefon 531855042

Lokalizacja Katowice, śląskie

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
Działania na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania, szczególnie koni oraz zwierząt gospodarskich i domowych.
Zapewnienie dobrostanu zwierząt, szczególnie koni oraz zwierząt gospodarskich i domowych podejmując działania mające na celu poprawę ich kondycji zdrowotnej.
Zapobieganie i interwencje w sytuacjach przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom naruszające zapisy Ustawy o Ochronie Zwierząt.
Podnoszenie świadomości i promocja humanitarnego traktowania zwierząt.
Organizacja i promocja wolontariatu.
Działalność adopcyjną zwierząt.
Ochrona i promocja zdrowia między innymi poprzez rekreację ruchową z udziałem koni jako formy terapii i rehabilitacji zarówno fizycznej jak i psychicznej.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym promocja jeździectwa.
Podejmowanie działań o charakterze ekologicznym.
Podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym.
Wyrabianie i utrwalanie u młodzieży i osób dorosłych wymagających resocjalizacji prawidłowych postaw społecznych.
Organizowanie czynnego wypoczynku połączonego z leczeniem.
Organizowanie wycieczek, obozów leczniczo-wypoczynkowych.
Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Wspieranie i popieranie wszelkich form przedsiębiorczości.
Podejmowanie działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej i demokracji lokalnej.

Adopcje

Aktywne zbiórki

Pokaż więcej

Zakończone zbiórki

Pokaż więcej

Skarbonki