Stowarzyszenie Oaza Spokoju Zielona Mila

Reprezentant Patrycja Marczyk

E-mail oazaspokoju123@o2.pl

Telefon 531855042

Lokalizacja Katowice, śląskie

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
Działania na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania, szczególnie koni oraz zwierząt gospodarskich i domowych.
Zapewnienie dobrostanu zwierząt, szczególnie koni oraz zwierząt gospodarskich i domowych podejmując działania mające na celu poprawę ich kondycji zdrowotnej.
Zapobieganie i interwencje w sytuacjach przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom naruszające zapisy Ustawy o Ochronie Zwierząt.
Podnoszenie świadomości i promocja humanitarnego traktowania zwierząt.
Organizacja i promocja wolontariatu.
Działalność adopcyjną zwierząt.
Ochrona i promocja zdrowia między innymi poprzez rekreację ruchową z udziałem koni jako formy terapii i rehabilitacji zarówno fizycznej jak i psychicznej.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym promocja jeździectwa.
Podejmowanie działań o charakterze ekologicznym.
Podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym.
Wyrabianie i utrwalanie u młodzieży i osób dorosłych wymagających resocjalizacji prawidłowych postaw społecznych.
Organizowanie czynnego wypoczynku połączonego z leczeniem.
Organizowanie wycieczek, obozów leczniczo-wypoczynkowych.
Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Wspieranie i popieranie wszelkich form przedsiębiorczości.
Podejmowanie działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej i demokracji lokalnej.

Wsparli

50 zł

Dorota M.

Darowizna przekazana przez skarbonkę Grosz na siano
50 zł

sabasendi

Darowizna przekazana przez skarbonkę Dom dla zwierzaków
10 zł

Serce dla magii

Jesteście super

Aktywne zbiórki

Pokaż więcej

Zakończone zbiórki

Pokaż więcej

Skarbonki