Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Reprezentant Agnieszka Lechowicz

E-mail soz@obrona-zwierzat.pl

Telefon 607 171 458

Lokalizacja Jędrzejów, świętokrzyskie

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej. Skutkiem tego są ogromne deficyty w postrzeganiu zwierząt jako istot czujących.

Aktywność na rzecz poprawy losu zwierząt jest tutaj hamowana przez trudności finansowe, ignorancję urzędników i niechęć ze strony większości mieszkańców województwa. Pomimo to, garstka zapaleńców, w tym członkowie naszego Stowarzyszenia, starają się zeuropeizować standardy traktowania zwierząt na świętokrzyskiej prowincji.

Misja:

Działalność statutowa Stowarzyszenia Obrona Zwierząt mieści się w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Nasze działania są ściśle zdeterminowane celami wyznaczonymi przez statut, czyli aktywnością na rzecz:
- humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienia im opieki
- kształtowania wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.

Na co będą przeznaczone uzyskane środki?

Brak infrastruktury wiąże nam ręce i uniemożliwia skuteczne pomaganie potrzebującym zwierzętom. Dlatego nie oglądamy się już dłużej ani na władze gmin, ani na dotacje, których nigdy nie otrzymaliśmy. Możemy liczyć tylko na siebie, dlatego mamy przemyślany plan zbudowania własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, na własnej nieruchomości, za własne uzbierane środki (budowa). Wobec niechęci lokalnych urzędników i braku jakiegokolwiek wsparcia nie wiadomo, ile nam to zajmie, może kolejne lata... Trudno. To jest jedyny sposób na skuteczne ratowanie potrzebujących zwierząt.

Wsparli

X zł

Monika Maron

X zł

Monika Maron

50 zł

Stanisław

X zł

Monika Maron

50 zł

Marlena

X zł

Monika Maron

Pokaż więcej