Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Agnieszka Lechowicz

E-mail soz@obrona-zwierzat.pl

Telefon 607-171-458

Lokalizacja Jędrzejów, świętokrzyskie

Po 9 latach działalności, jesienią 2016 r., zdając sobie sprawę, że dotychczasowe inicjatywy nie zawsze mają szansę trafić do wszystkich potrzebujących, podjęliśmy decyzję o realizacji śmiałego planu kastracji mobilnych. Polega on na stworzeniu takiego systemu, który umożliwi dotarcie z zabiegami kastracji tam, gdzie nie ma stacjonarnych zakładów weterynaryjnych, albo właściciele zwierząt nie posiadają możliwości logistycznych, aby zwierzę do takiego zakładu dowieźć. Problem ten dotyczy wielu rejonów rolniczego i niedoinwestowanego woj. świętokrzyskiego.

Idealnym rozwiązaniem okazał się sterylkobus, czyli specjalnie zaprojektowana i wykonana oraz wyposażona sala operacyjna, umieszczona w przyczepie samochodowej o powierzchni 12 m2. Przyczepa została wykonana specjalnie dla naszego stowarzyszenia i kosztowała 65.559 zł. Posiada własne zasilanie, instalacje elektryczną i wodną, toaletę, klimatyzację, systemy półek i klatek organizujących pracę oraz 2 niezależne stanowiska operacyjne. Jej dodatkowe wyposażenie kosztowało ok. 15.000 zł i z ważniejszych rzeczy obejmuje 15 kompletów narzędzi chirurgicznych, autoklaw (sterylizator), koncentratory tlenu, pulsoksymetry, wagę weterynaryjną oraz lampy antybakteryjne. Sterylkobus został tak zaprojektowany i wyposażony, aby zapewnić zwierzętom maksymalne bezpieczeństwo, a lekarzom komfort pracy. Do udziału w akcji zaprosiliśmy doświadczonych weterynarzy, którzy od lat sterylizują nasze zwierzęta - Świętokrzyskie Centrum Weterynarii w Kielcach i Przychodnię Weterynaryjną "Dino" w Jędrzejowie. Całość nakładów ponieśliśmy sami z własnych funduszy, które pochodziły z zaoszczędzonych środków 1% podatku. Z tego źródła finansujemy również kolejne akcje w terenie. Zabiegi i chipowanie są całkowicie bezpłatne dla właścicieli zwierząt. Jedna akcja kosztuje nas 3-6 tys. zł.

Projekt miał inaugurację wiosną 2017 r. Zasadza się on na ścisłej kooperacji z gminami, które po wyrażeniu zainteresowania udziałem w projekcie, najpierw otrzymują od nas ofertę współpracy. W tej chwili większość gmin partycypuje w kosztach akcji. Na miejscu współpracujemy również z lokalnymi organizacjami społecznymi oraz wolontariuszami. Szczególne podziękowania należą się Fundacji Green Dog, która okazała nieocenioną pomoc przy organizowaniu akcji na terenie powiatu starachowickiego oraz Fundacji ProAnimals i Pani Marii Mencfeld za ogromne wsparcie finansowe.

Od początku trwania projektu, podczas 40 akcji (w tym 6 wielkich, bo 3-dniowych) na terenie województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, wykastrowaliśmyw w sumie 1776 zwierząt, w tym 697 suk (49 w ciąży), 140 psów, 754 kocic (211 w ciąży) i 185 kocurów. Zachipowaliśmy 851 naszych pacjentów.

W tej chwili budujemy flotę sterylkobusów!

Pomogli

Ładuję...