Fundacja Ofiaruj Serce

Fundacja Ofiaruj Serce

Reprezentant Jolanta Czaja

E-mail zarzad@fundacjaofiarujserce.pl

Telefon 327713035

Lokalizacja Chorzów, śląskie

Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Fundacja Ofiaruj Serce została powołana,aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób,które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym.

Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu,często ratującego życie,jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale i inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup leków,ubrań,zabawek,żywności i wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość,że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy,że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..