Czym jest Wirtualna Adopcja?
Wychodząc naprzeciw Darczyńcom i niosąc pomoc potrzebującym zwierzakom, uruchomiliśmy na naszym portalu nową funkcjonalność, jaką jest Wirtualna Adopcja.
Wirtualna Adopcja to comiesięczna forma wspierania zwierzaków w potrzebie! Możesz zaadoptować zwierzaka na zbiórce i w profilu organizacji oraz w każdym momencie edytować swoje ustawienia.
Czym jest Wirtualna Adopcja?
Wychodząc naprzeciw Darczyńcom i niosąc pomoc potrzebującym zwierzakom, uruchomiliśmy na naszym portalu nową funkcjonalność, jaką jest Wirtualna Adopcja.
Wirtualna Adopcja to comiesięczna forma wspierania zwierzaków w potrzebie! Możesz zaadoptować zwierzaka na zbiórce i w profilu organizacji oraz w każdym momencie edytować swoje ustawienia.

Organizacje z Wirtualną Adopcją