Park Ochrony Bieszczdzkiej Fauny

Reprezentant Karolina Korczak

E-mail biuro@pobf.pl

Telefon 603819799

Lokalizacja Czarna Górna, podkarpackie

Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny to unikalna placówka non-profit, będąca kompromisem pomiędzy tradycyjnym ogrodem zoologicznym, a kliniką dla zwierząt.

Park przewiduje zapewnienie azylu zwierzętom występującym w Bieszczadach, również będących pod ochroną, min. żbiki, puchacze, puszczyki, orły, kruki i inne gatunki ptaków oraz rysie, jenoty, jelenie, wilki, a nawet niedźwiedzie.

Trafiają do nas zwierzęta, które po interwencjach weterynaryjnych nie są w stanie powrócić do środowiska naturalnego z uwagi na obrażenia jakich doznały w momentach przeróżnych wypadków tj. postrzały, wypadki komunikacyjne czy też uszkodzenia ciała przez silniejsze gatunki.

Zaletą tego przedsięwzięcia jest jego umiejscowienie w samym sercu Bieszczadów, a więc zapewnienie zwierzętom warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnych.

Główne idee przyświecające realizacji tego przedsięwzięcia to:

* stworzenie warunków bytowych zwierzętom dzikim zbliżonych maksymalnie do naturalnych

* utworzenie ostoi dla zwierząt dzikich, które uległy różnego rodzaju wypadkom, negatywnym działaniom antropogenicznym lub chorobom, np. potrącone przez samochód, otrute, uratowane z wnyków, zranione

* zapewnienie rehabilitacji i specjalistycznej opieki, mającej na celu późniejszą reintrodukcję czyli wypuszczenie do środowiska naturalnego po uzyskaniu pożądanego stanu zdrowotnego i pełnej samodzielności

* zapewnienie warunków bytowania na terenie parku osobnikom, które nie nadają się do reintrodukcji (np. poprzez zbyt długie przebywanie w pobliżu ludzi lub gdy powrót do środowiska naturalnego nie jest możliwy z powodu posiadanych urazów)

*zapewnienie możliwości rozmnażania się zwierzętom, mające na celu późniejsze wypuszczenie osobników szczególnie tych zagrożonych wyginięciem, metodą „Born To Be Free”

* umożliwienie powrotu w Bieszczady zwierzętom, które z braku istnienia takiej placówki musiały zostać oddane do ogrodów zoologicznych (np. niedźwiedzica “Cisna” – ZOO w Poznaniu, niedźwiedzica “Przemysia” – ZOO we Wrocławiu)

Działamy każdego dnia dla dobra naszych podopiecznych, walcząc o lepsze jutro dla "wykluczonych" dziko żyjących w bieszczadzkich lasach gatunków, dlatego Twoja pomoc jest dla nas kluczowa!

Każda najmniejsza nawet pomoc jest dla nas ogromnym wsparciem, wszystkie darowizny są przekazywane w 100% na rzecz naszych podopiecznych.

Razem dla Bieszczadzkiej Fauny!

Chcecie poznać naszych podopiecznych i ich historię?

Zaglądnijcie na nasza parkową stronę: www.pobf.pl

Pomogli

Ładuję...