Pomorska Inspekcja Ochrony Zwierząt

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant MARCIN KOŚCIŃSKI

E-mail kontakt@pomorskainspekcja.com

Telefon 586916767

Lokalizacja GDYNIA, pomorskie

Pomagamy i edukujemy.

"Zwierzęta same się nie obronią! Dlatego to człowiek jest ich głosem. Winien im poszanowanie, ochronę i opiekę."

Jesteśmy orgniazacją której statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Do naszych zadań należą:

- Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przez sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt

- Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt

- Organizowanie adopcji opieki weterynaryjnej oraz behawioralnej zwierząt

- Współpraca z placówkami oświatowymi.
Prowadzenie szeroko pojętej edukacji w zakresie etyki i ochrony praw zwierząt

- Współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt

- Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych i domowych zwierząt, w tym zawłaszcza propagowanie sterylizacji i kastracji.

- Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy oraz innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt i ochrony ich praw

Pomóż nam pomagać. Wesprzyj nasze działania.

Pomogli

Ładuję...