Pomorska Inspekcja Ochrony Zwierząt

2 Stałych Pomagaczy
Beata
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant MARCIN KOŚCIŃSKI

E-mail kontakt@pomorskainspekcja.com

Telefon 587119004

Lokalizacja GDYNIA, pomorskie

Pomagamy i edukujemy.

"Zwierzęta same się nie obronią! Dlatego to człowiek jest ich głosem. Winien im poszanowanie, ochronę i opiekę."

Jesteśmy orgniazacją której statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Do naszych zadań należą:

- Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przez sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt

- Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt

- Organizowanie adopcji opieki weterynaryjnej oraz behawioralnej zwierząt

- Współpraca z placówkami oświatowymi.
Prowadzenie szeroko pojętej edukacji w zakresie etyki i ochrony praw zwierząt

- Współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt

- Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych i domowych zwierząt, w tym zawłaszcza propagowanie sterylizacji i kastracji.

- Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy oraz innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt i ochrony ich praw

Pomóż nam pomagać. Wesprzyj nasze działania.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

25 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna dla ARIANY
10 zł

Anonimowa Pomagaczka

Dla Arianki, zdrowiej kochana psinko <3
5 zł

Patrycja

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna dla Arianki. Trzymaj się Mopsinko
50 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

2 Stałych Pomagaczy
Beata
5 zł miesięcznie