Stowarzyszenie Pomagajmy Zwierzętom

Stowarzyszenie Pomagajmy Zwierzętom
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Iwona Brzozowska

E-mail iwonageograf@wp.eu

Telefon 501 179 180

Lokalizacja Miedzna Murowana, łódzkie

Pomagamy potrzebującym zwierzętom, zwłaszcza psom i kotom. Tym bezdomnym i tym, które mają niezaradnych właścicieli. Dokarmiamy, sprawujemy opiekę, leczymy, znajdujemy domy. Prowadzimy dom tymczasowy, w którym aktualnie pod naszą opieką przebywa pięć psów. Prowadzimy interwencje w terenie oraz działalność edukacyjną w szkołach. Sprawujemy wolontariat w gminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Różannej pod Opocznem. Organizujemy akcje i imprezy mające na celu wzrost lokalnej, społecznej świadomości i szacunku do zwierząt.

Nasze cele statutowe to:

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie im opieki i niezbędnych warunków bytowania.

2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody.

3. Działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

4. Pomoc lub prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

5. Promocja i organizacja wolontariatu.

Ładuję...

210 zł

MayApartments Gabriela Maj-Piątek

7 darowizn na tę organizację, ostatnia
80 zł

MiR Biuro Projektów NOVA sp. z o.o.

4 darowizny na tę organizację, ostatnia
Adopcje