Stowarzyszenie Pomagajmy Zwierzętom

Stowarzyszenie Pomagajmy Zwierzętom
2 Stałych Pomagaczy
Erwin
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Iwona Brzozowska

E-mail iwonageograf@wp.eu

Telefon 501 179 180

Lokalizacja Miedzna Murowana, łódzkie

Pomagamy potrzebującym zwierzętom, zwłaszcza psom i kotom. Tym bezdomnym i tym, które mają niezaradnych właścicieli. Dokarmiamy, sprawujemy opiekę, leczymy, znajdujemy domy. Prowadzimy dom tymczasowy, w którym aktualnie pod naszą opieką przebywa pięć psów. Prowadzimy interwencje w terenie oraz działalność edukacyjną w szkołach. Sprawujemy wolontariat w gminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Różannej pod Opocznem. Organizujemy akcje i imprezy mające na celu wzrost lokalnej, społecznej świadomości i szacunku do zwierząt.

Nasze cele statutowe to:

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie im opieki i niezbędnych warunków bytowania.

2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody.

3. Działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

4. Pomoc lub prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

5. Promocja i organizacja wolontariatu.

Wsparli

15 zł

Zofia Janyst

10 zł

Erwin

1 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Erwin

10 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Magda

Pokaż więcej

2 Stałych Pomagaczy
Erwin
10 zł miesięcznie