Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Zduńska Wola

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Zduńska Wola

Reprezentant BOŻENA GASIK

E-mail toz.zdwola@gmail.com

Telefon 515-045-729

Lokalizacja ZDUŃSKA WOLA, łódzkie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Zduńskiej Woli działa od 2008 roku. Pod naszą opieką pozostaje rocznie kilkadziesiąt zwierzat - porzuconych, zagłodzonych i chorych, traktowanych przez swoich właścicieli bardzo źle. Nie posiadamy schroniska, ale opiekę sprawujemy na wydzierżawionym terenie lub na własnych posesjach. Karmimy, leczymy, sterylizujemy i szukamy dla nich odpowiedzialnych nowych opiekunów. Corocznie otrzmujemy kilkadziesiąt interwencji dotyczących niehumanitarnego traktownia zwierząt. Jesteśmy po to aby pomagać. Uczymy miłości i szacunku do zwierząt poprzez liczne edukacje i prelekcje w szkołach i przedszkolach. Mówimy o złym traktowaniu zwierząc podając konkretne ich przykłady bo w ten sposób chcemy uwrażliwić społeczeństwo na reagowanie i brak obojętności na cierpienie zwierzat w naszym kraju i nie tylko. 

Pomogli

Ładuję...