Fundacja Pomocy Zwierzetom VITA CANIS

Fundacja Pomocy Zwierzetom VITA CANIS
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Edyta Doroszko

E-mail merolik@wp.pl

Telefon 691527499

Lokalizacja Sokółka, podlaskie

Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis jest jedyną organizacją prozwierzęcą działającą na terenie gminy Sokółka. Jako organizacja non-profit nie jest nastawiona na osiąganie zysków, ale na oparte na wolontariacie działania dla dobra zwierząt. Zależy nam na godziwych warunkach ich życia, na rozważnych adopcjach oraz na ograniczaniu populacji bezdomnych zwierząt dzięki sterylizacjom i edukowaniu społeczności lokalnej.


Fundacja została ustanowiona 27.02.2015 r. Jednym z celów jej działania jest wspieranie bezdomnych zwierząt ze schroniska w Sokółce. Aby ten cel zrealizować:
Pozyskuje środki od darczyńców (innych organizacji i osób indywidualnych), organizuje aukcje internetowe. Uzyskane fundusze są przeznaczane na: sterylizacje psów i kotów, profilaktykę zdrowotną i leczenie zwierząt, specjalistyczną karmę oraz suplementy diety dla zwierząt (szczególnie chorych oraz młodych) oraz inwestycje na terenie schroniska. Zajmuje się adopcjami zwierząt poprzez ogłoszenia adopcyjne w Internecie i w prasie lokalnej, na własnej stronie internetowej. Zwierzęta są wyadoptowywane z zachowaniem dbałości o to, by domy, do których trafiają, były dobrymi domami (organizujemy wizyty przedadopcyjne oraz kontrolne, obowiązuje umowa adopcyjna) .
Promuje wiedzę na temat praw zwierząt oraz sposobów zapobiegania bezdomności w środowisku lokalnym (szkoły i przedszkola) i nie tylko (oddziałujemy też poprzez strony internetowe schroniska oraz fundacji).

Pomogli

Ładuję...