Fundacja Głosem Zwierząt

Fundacja Głosem Zwierząt
1 Stały Pomagacz
Joanna Świstowska
30 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Alicja Gaca

E-mail alicja@glosemzwierzat.pl

Telefon 694 731 858

Lokalizacja Skórzewo, wielkopolskie

Fundacja „Głosem Zwierząt” powstała, aby ludzie w niej skupieni, mogli mówić w imieniu tych, którzy głosu nie mają – zwierząt. Fundacja została utworzona z poznańskiego Oddziału Terenowego Fundacji Emir. Zrzeszeni w niej ludzie to w głównej mierze dawni inspektorzy Oddziału. U podstaw naszego działania leży niezgoda na okrutny los, na traktowanie zwierząt jak rzeczy, na ludzką obojętność wobec ich cierpienia, na bezkarność ludzi znęcających się nad nimi. Współpracujemy ze schroniskami komunalnymi w Poznaniu i Dopiewie. Pomagamy przebywającym w nich chorym zwierzętom, których leczenie wykracza poza diagnostyczne i finansowe możliwości tych schronisk. Zajmujemy się adopcjami  – poznajemy naszych podopiecznych, oswajamy, uczymy czystości, a potem kiedy są już w pełni gotowi, szukamy im nowych, kochających domów, które wnikliwie weryfikujemy. Procedura ta jest niezwykle drobiazgowa, pochłania znaczne nakłady finansowe i wymaga dobrej logistyki. Jednak efekty jej są bardzo dobre. Bardzo rzadko zdarzało się, że adoptujący nas zawiódł, choćby i dlatego, iż domagamy się regularnych wieści i zdjęć o adoptującym zwierzęciu. Interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz drastycznego ich zaniedbywania.   Współpracujemy z organami ścigania oraz występujemy przed sądem w charakterze oskarżycieli posiłkowych.   Uczestniczymy i propagujemy coroczną akcję sterylizacji i kastracji.  Wszystkie psy pod naszą opieką są kastrowane/sterylizowane, a jeśli nie zdążymy, lub nie mamy środków na to, w umowie zastrzegamy sobie zapis, że pod rygorem odebrania, zwierzę musi być poddane zabiegowi w terminie 3 miesięcy od daty adopcji (w przypadku zwierzęcia dojrzałego). Odpowiadamy na wszelkie sygnały złego obchodzenia się ze zwierzętami. Współpracujemy z organami ścigania oraz występujemy przed sądem w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Nasz wewnętrzny regulamin ściśle określa reguły postępowania, których się trzymamy. Jeśli sytuacja tego wymaga, składamy doniesienia o popełnieniu przestępstwa i uczestniczymy w całej procedurze do momentu wydania ewentualnego wyroku Sądu.

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Ewa Roselli

Darowizna przekazana przez skarbonkę Urodzinowa zbiórka na rzecz Fundacji Głosem Zwierząt
50 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Urodzinowa zbiórka na rzecz Fundacji Głosem Zwierząt
40 zł

ania

Darowizna przekazana przez skarbonkę Urodzinowa zbiórka na rzecz Fundacji Głosem Zwierząt
50 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Urodzinowa zbiórka na rzecz Fundacji Głosem Zwierząt

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Joanna Świstowska
30 zł miesięcznie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość