Fundacja Inter Pares

Fundacja Inter Pares
1 Stały Pomagacz
Mariola Orzoł
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Iwona Sawicka

E-mail iwona@interpares.org.pl

Telefon +48 724 311 625

Lokalizacja Radomin, kujawsko-pomorskie

Jesteśmy grupą ludzi, którzy działają w celu rozwijania u dzieci i ich rodziców świadomości emocjonalnej, odpowiedzialności społecznej oraz wrażliwości na los zwierząt, którym również aktywnie pomagamy. Nasze działania skierowane są na budowanie pozytywnych więzi ludzi między sobą oraz między ludźmi i zwierzętami. Otworzyliśmy 'Pracownię Edukacyjną Między Równymi' na rynku starego miasta w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie będziemy organizować różnego rodzaju warsztaty i spotkania dla lokalnej społeczności, zwłaszcza dla dzieci i ich rodziców, w towarzystwie uratownych zwierząt będacych pod opieką naszej Fundacji. Równolegle do działań w Pracowni nasi wolontariusze aktywnie pomagają bezdomnym i zaniedbanym zwierzętom poprzez zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, proces adopcyjny oraz dbanie o to żeby ich prawo do godnego życia było respektowane.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Dla Etny
50 zł

Anonimowy Pomagacz

500 zł

Anonimowy Pomagacz

450 zł

Anonimowy Pomagacz

Kochajmy braci mniejszych, są lepsi od nas - ludzi.
450 zł

Anonimowy Pomagacz

Kochajmy braci mniejszych, są lepsi od nas - ludzi.

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Mariola Orzoł
10 zł miesięcznie