Fundacja Inter Pares

Fundacja Inter Pares
3 Stałych Pomagaczy
Mariola Orzoł
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Iwona Sawicka

E-mail iwona@interpares.org.pl

Telefon +48 724 311 625

Lokalizacja Radomin, kujawsko-pomorskie

Jesteśmy grupą ludzi, którzy działają w celu rozwijania u dzieci i ich rodziców świadomości emocjonalnej, odpowiedzialności społecznej oraz wrażliwości na los zwierząt, którym również aktywnie pomagamy. Nasze działania skierowane są na budowanie pozytywnych więzi ludzi między sobą oraz między ludźmi i zwierzętami. Otworzyliśmy 'Pracownię Edukacyjną Między Równymi' na rynku starego miasta w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie będziemy organizować różnego rodzaju warsztaty i spotkania dla lokalnej społeczności, zwłaszcza dla dzieci i ich rodziców, w towarzystwie uratownych zwierząt będacych pod opieką naszej Fundacji. Równolegle do działań w Pracowni nasi wolontariusze aktywnie pomagają bezdomnym i zaniedbanym zwierzętom poprzez zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, proces adopcyjny oraz dbanie o to żeby ich prawo do godnego życia było respektowane.

Pomogli

Ładuję...

3 Stałych Pomagaczy
Mariola Orzoł
10 zł miesięcznie