Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Katarzyna Brandys

E-mail biuro@fundacjalepszyswiat.pl

Telefon 782717771

Lokalizacja Cieszyn, śląskie

Naszą misją jest zwalczanie okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, poprawienie warunków ich życia, uświadamianie ludziom, że zwierzę to nie rzecz, że czuje, cierpi, tęskni i kocha, że niezależnie od gatunku zasługuje na dobre traktowanie, na opiekę i godne życie w dobrych warunkach.

Naszym zadaniem jest ratowanie, niesienie pomocy i opieki potrzebującym zwierzętom. Chcemy ograniczyć bezdomność, zmniejszyć ilość psów  i kotów w schroniskach dzięki adopcjom oraz zapobieganiu ich rozmnażaniu. Jesteśmy przeciwni i mówimy nie łańcuchom, stale zamkniętym kojcom, pseudohodowlom, cyrkom ze zwierzętami, eksperymentom na zwierzętach, przemocy wobec zwierząt, kłusownictwu, transportom żywych zwierząt do zagranicznych rzeźni, targom koni oraz handlowi żywymi rybami w sklepach i na targowiskach.

Fundacja „Lepszy Świat” powstała w celu działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, zwalczanie przejawów przemocy wobec nich, ujawnianie i ściganie przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

 W ramach wolontariatu współpracujemy z cieszyńskim schroniskiem dla psów. Prowadzimy edukację humanitarną w przedszkolach, szkołach      i innych placówkach. Przyjmujemy pod opiekę porzucone przez ludzi małe zwierzęta domowe takie jak szczury, świnki morskie, chomiki, a także ptaki egzotyczne, gady i płazy. Fundacja angażuje się i wspiera akcje związane z ekologią. Propagujemy idee wegetarianizmu, weganizmu, oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Nasze działania i pomoc realizujemy dzięki darowiznom, datkom, zbiórkom i akcjom charytatywnym.
Pomogli

Ładuję...