OTOZ Animals Gliwice

OTOZ Animals Gliwice
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Jagoda Piecho

E-mail otozgliwice@gmail.com

Telefon (58) 550 43 73

Lokalizacja Gliwice, śląskie

Inspektor ds. Ochrony Zwierząt pełni funkcję społeczną, nie przyjmuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia – jest to praca charytatywna.

Kim jest Inspektor ds. ochrony zwierząt:

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać.
Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami.

Co należy do zakresu działań Inspektora?

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.

2. Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne uczestnictwo w zapewnieniu pomocy krzywdzonym zwierzętom.

3. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.

4. Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.

5. Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.

6. Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.

7. Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

8. Współpraca ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals, we współpracy z zarządem Rady Krajowej.

9. Angażowanie się w projekty realizowane przez Inspektorat OTOZ Animals w Gliwicach.

10. Pomoc w Schroniskach dla Zwierząt.

Co należy zrobić, aby zostać Inspektorem ds. ochrony zwierząt?
Na samym wstępie należy zastanowić się czy mamy na tyle czasu, samozaparcia, determinacji i sił.

Pomoc zwierzętom odbywa się kosztem naszego wolnego czasu, a bywa także, że i środków finansowych, ponieważ jest to funkcja społeczna. Często na interwencjach spotykamy się z ludźmi, którzy są do nas lekceważąco lub wrogo nastawieni.
Jednakże Inspektorat tworzą osoby, które dążą do wspólnego celu, jakim jest dobro zwierząt, oraz które nie zważając na wszystkie przeszkody znajdują czas i siły, aby pomagać.

Pomogli

Ładuję...