Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Otwocki Zwierzyniec

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Otwocki Zwierzyniec

Reprezentant Lucyna Górniak

E-mail otwockizwierzyniec@op.pl

Telefon 506354040

Lokalizacja Otwock, mazowieckie

Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką; Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt; Działanie na rzecz ochrony środowiska; Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw
przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.
Natomiast w szczególności zajmujemy się:
Zwalczaniem przejawów znęcania się nad zwierzętami, działaniem w ich obronie i  niesieniem im pomocy; Aktywnym działaniem w zakresie przestrzegania praw zwierząt; Współdziałaniem z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz
wykroczeń dotyczących praw zwierząt; Prowadzeniem działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt; Zapewnieniem opieki weterynaryjnej

Wsparli

30 zł

Justyna

10 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

200 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

40 zł

Anonimowy Pomagacz

Działajcie dalej, tyle mogę Wam pomóc.

Pokaż więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość