Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Otwocki Zwierzyniec

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Otwocki Zwierzyniec
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Lucyna Górniak

E-mail otwockizwierzyniec@op.pl

Telefon 506354040

Lokalizacja Otwock, mazowieckie

Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką; Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt; Działanie na rzecz ochrony środowiska; Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw
przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.
Natomiast w szczególności zajmujemy się:
Zwalczaniem przejawów znęcania się nad zwierzętami, działaniem w ich obronie i  niesieniem im pomocy; Aktywnym działaniem w zakresie przestrzegania praw zwierząt; Współdziałaniem z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz
wykroczeń dotyczących praw zwierząt; Prowadzeniem działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt; Zapewnieniem opieki weterynaryjnej

Pomogli

Ładuję...