Fundacja Psia Duszka

Fundacja Psia Duszka

Reprezentant Agnieszka Węgrzyn

E-mail kontakt@psiaduszka.pl

Telefon 694132231

Lokalizacja Herby, śląskie

Celem fundacji jest ochrona zwierząt (w szczególności psów), w tym:

działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt; walka z bezdomnością zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom porzuconym, krzywdzonym i niechcianym; zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt, w tym również poprzez składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach; edukacja i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt.

Wsparli

5 zł

Anonimowa Pomagaczka

5 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej