Świdnickie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami

Świdnickie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami

Reprezentant Teresa Warner

E-mail adopcje@krzesimow-schronisko.pl

Telefon 691 522 924

Lokalizacja Świdnik, lubelskie

Celami Świdnickiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami jest przede wszystkim: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. 

W szczególności celami stowarzyszenia jest: zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt, sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem praw w dziedzinie ochrony praw zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt, współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawnienia i ścigania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko prawom zwierząt, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt, prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie ich we własnym zakresie oraz w formie zleconej, prowadzenie działań w zakresie leczenia zwierząt, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i ochrony ich praw, w tym współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi w celu wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i ochrony środowiska.