Fundacja SOS dla Jamników

Fundacja SOS dla Jamników

Reprezentant Dorota Woźniak

E-mail jamniki@eadopcje.org

Telefon 507735732

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misja ... być wiernym jamnikowi to niemożliwe, ale możliwa jest wiernośc jamnikom...   CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI wyciąg ze statutu §10 Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r., Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, a w szczególności: działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt wspierania, stwarzania wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami. udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                . §11 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: Pomoc dla jamników i psów w typie jamnika bezdomnym, przebywajacym w schroniskach, odebranych w interwencjach, poprzez leczenie, szczepienia, sterylizacje w miare posiadanych srodków, a następnie szukanie im domów, nadzorowanie procesów adopcyjnych. utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych - miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych w szczególności jamników i psów w typie jamnika, zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację w szczególności jamników i psów w typie jamnika współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym , współpracę z organami samorządowymi w zakresie ustaw dotyczących zwierząt współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych organizowanie szkoleń dla wolontariuszy podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt występowanie z inicjatywą od odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska naturalnego utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt w szczególności jamników i psów w typie jamnika, utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, Cel Pomagać porzuconym jamnikom, jamnikom w schroniskach, jamnikom w potrzebie w drodze do domu, do nowego życia. W miarę naszych możliwości wyciągamy jamniki ze schronisk, z ulicy. Jamnik w schronisku skazany jest na śmierć. Pomagamy w ich leczeniu. Umieszczamy w domach tymczasowych, przygotowujemy do adopcji i szukamy najlepszych na świecie domów stałych. NIE SZTUKĄ JEST WYADOPTOWAĆ JAMNIKA! SZTUKĄ JEST ZNALEŹĆ MU TEN DOM!   O Nas Mających Bzika na punkcie Jamnika Przede wszystkim jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, którzy wyjątkowo ukochali rasę JAMNIK. Wszelkie nasze działania związane z pomocą jamnikom w potrzebie wykonujemy non-profit. Pracujemy zawodowo, mamy rodziny, dzieci, własne psy, życie osobiste. Pomoc psiakom to nasze hobby, pasja, której poświęcamy się codziennie. Postanowiliśmy połączyć siły i zadbać nie tylko o psy tej wspaniałej rasy, które są członkami naszych rodzin, ale też o te, którym w życiu szczęścia zabrakło. Stworzyliśmy zespół osób, które w gąszcz swych codziennych spraw wplatają pomoc jamnikom w potrzebie. Działamy od wielu lat, przyszedł czas na sformalizowanie. Dlatego założyliśmy Fundację SOS DLA JAMNIKÓW. Dla nas nieważne jest skąd jest jamnik, ważne ze potrzebuje pomocy. Pomagamy jamnikom, a nie ludziom ktozy za nimi stoją. Chyba że jest to sytuacja, a bywały takie, że człowiek potrzebuje pomocy, aby nadal zostać z jamnikiem.  Nie mówimy, że zawsze się uda, ale zawsze staramy się i podejmujemy wszelkie realne i możliwe działania. I doprawdy udaje się częściej niż można przypuszczać. Chcieć to móc, móc to chcieć - i tego się trzymamy. Staramy się działać szybko, rozsądnie i sprawnie. Szukamy jamników, które tkwią uwięzione w schroniskach, są w domach, w których nie mogą dłużej być... Zabieramy je zza krat, odżywiamy, a jeśli jest taka potrzeba i możliwość - to leczymy. Dajemy im wiarę w to, że będą jeszcze cieszyć się własną kanapą. W miarę możliwości, dzieki ludziom dobrej woli, pokrywamy koszty leczenia, badań, transportu. Potem szukamy dla nich domów, takich odpowiedzialnych, kochających, na całe życie. Praktyka pokazała, że warto. Coraz więcej osób zgłasza się do nas z informacjami o jamnikach w potrzebie. Są też tacy, którzy wprost mówią, że chcą psa oddać. Każdy z tych psów ma dla nas wyjątkowe znaczenie i w każdego z nich wkładamy maksimum sił, wiary i czułości. Jeśli chcesz do nas dołączyć, chcesz nam pomóc w ratowaniu tych wspaniałych psów. NAPISZ DO NAS! jamniki@eadopcje.org

Pomogli

Ładuję...