Społeczne Towarzytwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku

Społeczne Towarzytwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Jolanta Tomasik

E-mail stonz.sanok@interia.pl

Telefon 501428255

Lokalizacja Sanok, podkarpackie

Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku działa od 1994 roku. Siedzibą oficjalną jest Osiedlowy Dom Kultury "GAGATEK", działający przy Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jesteśmy jednostką statutową, prawną. Pomagamy zwierzętom bezdomnym. Szukamy właściciela, nowego domu, oddajemy zwierzęta do adopcji. Prowadzimy ,, ośrodek adopcyjny", w który przebywaja psy odebrane interwencyjie włścicielom oraz zwierzęta porzucone.

Prowadzimy okresowo akcję sterylizacji, głownie kotów. Dokarmiamy koty działkowe zimą, wspólnie z Urzędem Miasta Sanoka i szkołami.

Propagujemy akcję porządku w mieście, hasłami i komiksami pt. "Posprzątaj po swoim psie". Prowadzimy działalność dydaktyczną w szkołach podstawowych.

Organizujemy imprezy stałe:
•co roku - pokaz zwierząt pod hasłem: "Mój przyjaciel", dla wszystkich zwierząt hodowanych w domu z terenu całego miasta;
•w dniu 4 października - odbywa się błogosławieństwo hodowców i zwierząt pod hasłem: "Dzień Św. Franciszka" w kościele OO Franciszkanów.
Współpracujemy z lecznicami weterynaryjnymi, z Ochroną Środowiska UM Gminy Sanok, ze szkołami, przedszkolami, z Klubem "ANIMALS", ODK "GAGATEK" SSM, z kościołem OO Franciszkanów, prasą lokalną, ze schroniskiem dla inwalidy bezdomnego im. Św. Brata Alberta, Gminą Sanok.