Stowarzyszenie Gnieźnianie Razem Dla Zwierząt

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Katarzyna Łaniecka

E-mail st.g.razem.zwierzat@wp.pl

Telefon 887204420

Lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Stowarzyszenie Gnieźnianie Razem Dla Zwierząt

Celem stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych.

2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.

3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i postrzegania prawa w tym obszarze.

Fanpage

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
100 zł miesięcznie