FOZ Ulga w Cierpieniu Fundacja opieki nad zwierzętami skrzywdzonymi przez ludzi

FOZ Ulga w Cierpieniu Fundacja opieki nad zwierzętami skrzywdzonymi przez ludzi
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Magdalena Mazur

E-mail fundacja@ulgawcierpieniu.pl

Telefon 604253456

Lokalizacja Tarnowskie Góry, śląskie

Obejmujemy pomocą i opieką zwierzęta porzucone i krzywdzone - głównie psy i koty. Trafiające do nas zwierzęta leczymyszczepimysterylizujemy oraz przygotowujemy do adopcji.

Prowadzimy schroniska i zakłady opieki dla zwierząt domowych. Udzielamy także niezbędnej pomocy weterynaryjnej

Organizujemy akcje zwalczające i przeciwdziałające bezdomności zwierząt -- adopcje, sterylizacje i kastracje, a także akcje edukacyjne i propagandowe, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym, propagowanie świadomej adopcji, sterylizacji, a także znakowania zwierząt metodą chipowania.

Zwalczamy wszelkie przejawy znęcania się nad zwierzętami. Interweniujemy w obronie praw zwierząt, także na ścieżce prawnej. Współdziałamy i współpracujemy z instytycjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policją i strażą miejską. 

Udzielamy pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym. Obszar działania fundacji obejmuje całą Polskę.

Gromadzimy fundusze i wspieramy finansowo osoby w trudnej sytuacji materialnej uczestniczące w realizacji celów fundacji.

Pomogli

Ładuję...