Zamojska Fundacja Dla Zwierząt i Środowiska ZEA

Zamojska Fundacja Dla Zwierząt i Środowiska ZEA
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Jarosław Margol

E-mail fundacja.zea@gmail.com

Telefon 609160044

Lokalizacja Zamość, lubelskie

Fundacja ZEA zajmuje się organizowaniem adopcji dla bezdomnych zwierząt.
Wspiera również wszelkie działania w zakresie zwalczania ich bezdomności.

Cele fundacji:

- działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami;

- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działania w ich obronie i niesienie im pomocy;

- działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt, podejmowanie akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt;

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa w dziedzinie ochrony zwierząt  i środowiska oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska;

- współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska;

- działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa potrzeby ochrony przyrody  i środowiska naturalnego.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje