All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

Reprezentant Marcin Szymański

E-mail allforanimals@firma.pl

Telefon 668229043

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Fundacja została powołana w celu:

1.  podejmowania i wspierania wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez los lub człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom domowym:  psom kotom, gryzoniom, królikom, jak również koniom w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie koegzystencji z człowiekiem lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka lub skrzywdzonych przez los,

2. organizowania akcji oraz materiałów ideologicznych i edukacyjnych w zakresie

zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji,

3. współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, Policją oraz Strażą Miejską w zakresie  

koniecznym dla zapewnienia ochrony  praw zwierząt,

4.organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia

akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji,

5. ochrony zdrowia oraz ratowania życia zwierząt, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw

o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,

6. udzielania pomocy zwierzętom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

i bytowej,

7. organizacji systemu i platformy pośrednictwa adopcji zwierząt domowych,

8. stworzenie projektu „Ocaleni od zapomnienia” – dla właścicieli zwierząt domowych,

poprzez utrwalenie na nośnikach danych ich zdjęć i złożenia w banku przechowujących tego

typu materiały,

9.  podejmowania wszelakich działań mających na celu poprawę warunków bytowych

zwierząt bezdomnych , porzuconych lub skrzywdzonych, w szczególności zapatrywania ich

w: lekarstwa, karmę, zabawki, koce i inne niezbędne akcesoria,

10. organizowania domów zastępczych, hotelowania zwierząt, finansowania operacji,

11. pozostałych, niewymienionych zachowań zmierzających do poprawy jakości życia

zwierząt wyżej zorganizowanych.

Pomogli

Ładuję...