Fundacja Krzykosiaki Psy w Potrzebie

Fundacja Krzykosiaki Psy w Potrzebie
24 Stałych Pomagaczy
Aneta Zygmuntowicz
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Zbigniew Kowalewski

E-mail zby.kowalewski@wp.pl

Telefon +48 605 052 525

Lokalizacja Kłodawa, wielkopolskie

Celem statutowym fundacji jest:

1. Niesienie pomocy porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom.

2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

4. Ochrona środowiska iochrona zwierząt.

5. Integracja społeczności lokalnej Kłodawy i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt i uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.

6. Wszelkie działania nie wymienione w pkt. 1-5 mogące w przyszłości wyniknąć z szeroko rozumianej działalności fundacji, w tym kształtowaniu prozwierzęcych postaw obywateli.

Wsparli

50 zł

Paulina Walas

5 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej

24 Stałych Pomagaczy
Aneta Zygmuntowicz
5 zł miesięcznie