Fundacja im. Bożenny Chechlińskiej

Fundacja im. Bożenny Chechlińskiej
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Jerzy Dobrzański

E-mail jerzy.dobrzanski@gmail.com

Telefon 12 273 30 98

Lokalizacja Kraków, małopolskie

W dniu 20 kwietnia 2009 Małgorzata i Jerzy Dobrzańscy założyli Fundację im. Bożenny Chechlińskiej, której głównym celem jest opieka nad Przytuliskiem Harbutowice.

Przytulisko dla Zwierząt w Harbutowicach powstało jesienią 1999 roku. Położony w miejscowości opodal Myślenic piętrowy dom i ogród o powierzchni 30 arów przeznaczony został przez panią Bożennę Chechlińską w całości dla bezdomnych psów i kotów, szczególnie dla zwierząt starych, kalekich oraz osieroconych wskutek śmierci właściciela.


Początkowo dom ten był schronieniem dla kilkunastu psów i kotów. W tej chwili jest całkowicie zapełniony, mimo tego, iż wielu zwierzętom udało się znaleźć nowe domy, wciąż mieszka w nim ok. 55 zwierząt. Podczas ciężkiej choroby, a następnie po śmierci pani Bożenny Chechlińskiej w listopadzie 2008 opiekę nad zwierzętami i Przytuliskiem przejęła jej Siostra, pani Małgorzata Dobrzańska, która w tej chwili mieszka w domu w Harbutowicach i wraz z mężem Jerzym opiekuje się osieroconymi psami.

Celami Fundacji są:

1. Działanie na rzecz humanitar nego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną, i otoczenia opieką.

2. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt.

3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.

5. Zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących, przez pomoc w prowadzeniu niewielkich, prywatnych przytulisk i schronisk dla bezdomnych zwierząt, a w sz czególności Przytuliska w Harbutowicach

Pomogli

Ładuję...