Stowarzyszenie "Razem dla Zwierząt"

Stowarzyszenie "Razem dla Zwierząt"
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Justyna Jesiotr

E-mail razemdlazwierzatwalcz@gmail.com

Telefon 608404265

Lokalizacja Wałcz, zachodniopomorskie

Naszym głównym celem jest szeroko pojętą pomoc zwierzętom, od leczenia, sterylizacji, kastracji, po adopcje, szukanie nowych, lub zaginionych właścicieli, organizacja zbiórek i licytacji, z których pozyskane pieniądze przeznaczane są na zakup karmy, leków, akcesoriów, bud i budek kocich, a także opłacenie usług weterynaryjnych. Tworzymy i poszukujemy domów tymczasowych i stałych.

Propagujemy akcję sprzątania po swoim psie.

Celem stowarzyszenia jest :
1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych,
2. działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach i bezdomnych,
3. promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt,
4. edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa
w tym obszarze,
5. promocja i organizacja wolontariatu.

Pomogli

Ładuję...