Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Reprezentant Aldona Nowakowska

E-mail strazochronypraw@wp.pl

Telefon 784043984

Lokalizacja Dąbrówno, warmińsko-mazurskie

Misją naszej organizacji jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom, poprawianie ich warunków bytowych, znajdowanie dla nich nowych domów i stawanie i obrona ich praw.

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt zostało zarejestrowane w lipcu  2015 roku. Nasze działania koncentrujemy  głównie na terenie Gminy Dąbrówno,  ale jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyjeżdżamy poza jej granice. Od momentu powstania przeprowadziliśmy ponad 150 kontroli warunków bytowania zwierząt. Działamy wielotorowo: prowadzimy edukację dotyczącą humanitarnego traktowania zwierząt wśród dzieci i młodzieży w szkołach i sołectwach naszej gminy, piszemy projekty, aby pozyskać środki na działania, występujemy w sądzie jako pokrzywdzony w imieniu krzywdzonych zwierząt, opiekujemy się zwierzętami bezdomnymi przebywającymi w miejscu tymczasowego pobytu stworzonym przez gminę Dąbrówno. W roku 2018 zainicjowaliśmy na terenie Warmii i Mazur akcję bezpłatnej, mobilnej sterylizacji zwierząt właścicielskich. Podczas 2 akcji na terenie naszej gminy zostało wysterylizowanych łącznie 200 zwierząt, a zaczipowanych 128. Do akcji mobilnej sterylizacji udało się przekonać włodarzy gmin sąsiednich: Kozłowa i Rybna, którzy takie akcje przeprowadzili na swoim terenie. Łącznie dzięki temu w naszej najbliższej okolicy udało się wysterylizować łącznie 423 zwierzęta. Ze zwierzętami jeździmy na sterylizacje do gabinetów stacjonarnych. Sterylizujemy bezdomne wolno bytujące koty i bezdomne psy. Wszystkie psy bezdomne na terenie naszej gminy są wykastrowane, zaczipowane, odrobaczone i zaszczepione przeciw wściekliźnie i chorobom wirusowym.