Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Oborniki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Oborniki
4 Stałych Pomagaczy
Danka Pacholczak
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Aleksandra Mokrzycka

E-mail toz.oborniki@wp.pl

Telefon 603 545 654

Lokalizacja Oborniki, wielkopolskie

1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką.

2.) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt

3.) Działanie na rzecz ochrony środowiska

4.) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,

5.) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt

6.) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami zakresie ochrony zwierząt

7.) Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

Wsparli

250 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej

4 Stałych Pomagaczy
Danka Pacholczak
100 zł miesięcznie

Aktywne zbiórki

Pokaż więcej

Zakończone zbiórki

Pokaż więcej

Skarbonki