Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu

Reprezentant Michał Kucharski

E-mail opole@toz.pl

Telefon 77 441-02-25

Lokalizacja Opole, opolskie

• Pomoc potrzebującym zwierzętom
• Leczenie i sterylizacja bezdomnych zwierząt
• Szczepienia ochronne
• Dokarmianie
• Zajęcia edukacyjne w szkołach
• Interwencje
• Edukacja właścicieli zwierząt

Opierając się na sprawdzonych metodach pracy obecnie TOZ wdraża organizację pracy, opartą na współczesnych osiągnięciach marketingu i zarządzania. Przykładem nowego stylu działania może być szeroka współpraca ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (WSPA) oraz Królewskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) - obydwie organizacje z Wielkiej Brytanii, które realizując swoją politykę zagraniczną -pomocy organizacjom z Europy Środkowo-Wschodniej - zorganizowały szereg kursów dla działaczy TOZ oraz innych z TOZ-em współpracujących.


Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania Ustawy uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych, tworzących przepisy wykonawcze do Ustawy, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń. 


Towarzystwo w swoich jednostkach terenowych realizuje cele statutowe, do których należy: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. 


TOZ stara się promować swoje idee także w ramach współpracy ze sponsorami. Sztandarowym przykładem takiej współpracy jest wieloletnie uczestnictwo w organizowanych przez Pedigree i Whiskas w obchodach Światowego Tygodnia Zwierząt. W czasie uroczystości odbywają się w różnych miastach Polski rozmaite imprezy i festyny związane ze zwierzętami, które ściągają niezależnie od pogody rzesze miłośników i przyjaciół zwierząt - jest to świetna okazja do promowania odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

Wsparli

30 zł

Na przygarnięte 22 psy

100 zł

wd

Dzekuje za wasza prace.
30 zł

Karolina St

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anna

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość