Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant TOZ Opole

E-mail opole@toz.pl

Telefon 77 441-02-25

Lokalizacja Opole, opolskie

• Pomoc potrzebującym zwierzętom
• Leczenie i sterylizacja bezdomnych zwierząt
• Szczepienia ochronne
• Dokarmianie
• Zajęcia edukacyjne w szkołach
• Interwencje
• Edukacja właścicieli zwierząt

Opierając się na sprawdzonych metodach pracy obecnie TOZ wdraża organizację pracy, opartą na współczesnych osiągnięciach marketingu i zarządzania. Przykładem nowego stylu działania może być szeroka współpraca ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (WSPA) oraz Królewskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) - obydwie organizacje z Wielkiej Brytanii, które realizując swoją politykę zagraniczną -pomocy organizacjom z Europy Środkowo-Wschodniej - zorganizowały szereg kursów dla działaczy TOZ oraz innych z TOZ-em współpracujących.


Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania Ustawy uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych, tworzących przepisy wykonawcze do Ustawy, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń. 


Towarzystwo w swoich jednostkach terenowych realizuje cele statutowe, do których należy: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. 


TOZ stara się promować swoje idee także w ramach współpracy ze sponsorami. Sztandarowym przykładem takiej współpracy jest wieloletnie uczestnictwo w organizowanych przez Pedigree i Whiskas w obchodach Światowego Tygodnia Zwierząt. W czasie uroczystości odbywają się w różnych miastach Polski rozmaite imprezy i festyny związane ze zwierzętami, które ściągają niezależnie od pogody rzesze miłośników i przyjaciół zwierząt - jest to świetna okazja do promowania odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

Ładuję...

2 100 zł

Klinika Medest

21 darowizn na tę organizację, ostatnia
290 zł

Bella boutique Izabela Jakimowicz

29 darowizn na tę organizację, ostatnia