TOZ Wronki

TOZ Wronki
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Zofia Bąk

E-mail toz.wronki@gmail.com

Telefon 603255675

Lokalizacja Wronki, wielkopolskie

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego,
utrzymującą się wyłącznie z datków ludzi dobrej woli.
Ratujemy skrzywdzone zwierzęta.

W domach tymczasowych otaczamy je opieką, socjalizujemy, zapewniamy leczenie weterynaryjne, kastrujemy.  Wszyscy członkowie TOZ Wronki pełnią swe funkcje całkowicie społecznie.
Wszystkie pieniądze od darczyńców przekazujemy na leczenie i ratowanie zwierząt.

Bez Waszej pomocy nie będziemy mogli dalej pomagać skrzywdzonym zwierzętom. Nasz maleńki oddział istnieje od 2010 roku.

.* Działamy na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką.

*  Kształtujemy właściwy stosunek do zwierząt.

*  Działamy na rzecz ochrony środowiska.

* Zwalczamy przejawy znęcania się nad zwierzętami, działamy w ich obronie i niesiemy im pomoc.

* Aktywnie działamy w zakresie przestrzegania praw zwierząt.

* Sprawujemy nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałamy z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt.

* Współdziałamy z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

O tym, że nasza działalność jest potrzebna i społecznie użyteczna, świadczy  ilość zgłoszeń o pomoc, które do nas napływają.

Nasze domy tymczasowe są przepełnione, żeby pomagać jeszcze więcej tym najbardziej potrzebującym zwierzętom, musimy mieć swoje własne miejsce na ziemi. To jedyne rozwiązanie.

Mamy marzenie - stworzyć Centrum Pomocy dla Zwierząt.

Tylko z Waszą pomocą uda nam się je zrealizować.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ. 

Pomogli

Ładuję...

Adopcje