TOZ Wronki

TOZ Wronki

Reprezentant Zofia Bąk

E-mail toz.wronki@gmail.com

Telefon 603255675

Lokalizacja Wronki, wielkopolskie

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego,
utrzymującą się wyłącznie z datków ludzi dobrej woli.
Ratujemy skrzywdzone zwierzęta.

W domach tymczasowych otaczamy je opieką, socjalizujemy, zapewniamy leczenie weterynaryjne, kastrujemy.  Wszyscy członkowie TOZ Wronki pełnią swe funkcje całkowicie społecznie.
Wszystkie pieniądze od darczyńców przekazujemy na leczenie i ratowanie zwierząt.

Bez Waszej pomocy nie będziemy mogli dalej pomagać skrzywdzonym zwierzętom. Nasz maleńki oddział istnieje od 2010 roku.

.* Działamy na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką.

*  Kształtujemy właściwy stosunek do zwierząt.

*  Działamy na rzecz ochrony środowiska.

* Zwalczamy przejawy znęcania się nad zwierzętami, działamy w ich obronie i niesiemy im pomoc.

* Aktywnie działamy w zakresie przestrzegania praw zwierząt.

* Sprawujemy nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałamy z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt.

* Współdziałamy z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

O tym, że nasza działalność jest potrzebna i społecznie użyteczna, świadczy  ilość zgłoszeń o pomoc, które do nas napływają.

Nasze domy tymczasowe są przepełnione, żeby pomagać jeszcze więcej tym najbardziej potrzebującym zwierzętom, musimy mieć swoje własne miejsce na ziemi. To jedyne rozwiązanie.

Mamy marzenie - stworzyć Centrum Pomocy dla Zwierząt.

Tylko z Waszą pomocą uda nam się je zrealizować.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ. 

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

WK

20 zł

Roksana Noske

20 zł

Alina Helak

40 zł

Filip

Pokaż więcej