Fundacja Agapeanimali

Fundacja Agapeanimali
1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Ewelina Urbańska

E-mail ewelinaprzybylska@gmail.com

Telefon 600 227 344

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja powstała w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich egzystencji i walki z wszechobecną bezdomnością. 
 
Promujemy profilaktykę weterynaryjną w postaci szczepień oraz zabiegi sterylizacji w celu zmniejszenia rosnącej w niekontrolowany sposób populacji zwierząt.
 
Organizujemy tymczasową opiekę nad zwierzętami do czasu znalezienia im stałego domu adopcyjnego.
 
Aktywnie wspieramy adopcję. Pośredniczymy w działaniach prowadzących do odnalezienia nowego miejsca bytowania.
 
Propagujemy humanitarne wzorce postępowania względem zwierząt. Edukujemy oraz uwrażliwiamy społeczeństwo na tematy z zakresu działalności statutowej.
 
Aktualnie zajmujemy się przede wszystkim problemami związanymi z populacją kotów.
 
Promujemy idee wolontariatu.
 
Współpracujemy z administracją państwową oraz pozostałymi osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.
 
 

Wsparli

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Dobry start dla Amandy
20 zł

Anonimowa Pomagaczka

60 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Dobry start dla Amandy

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
20 zł miesięcznie