Fundacja Pomocy Zwierzętom BONO

Fundacja Pomocy Zwierzętom BONO
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Mirosława Lehnert

E-mail fundacjabono@gmail.com

Telefon 605420762

Lokalizacja Łąkie , pomorskie

Fundacja Pomocy Zwierzętom "BONO" zajmuje się ratowaniem psów w typie Polskiego Owczarka Podhalańskiego. Porzucone, głodzone, bite i zaniedbane z różnych miejsc, umieszczamy w tzw. domach tymczasowych u naszych przyjaciół lub w hotelikach, sterylizujemy, leczymy, szczepimy, odkarmiamy, robimy ogłoszenia i szukamy psiakom nowych domów. W normalnych, nieschroniskowych warunkach taki pies ma szansę pokazać swoje prawdziwe oblicze, otworzyć się- wówczas łatwiej znaleźć dla niego odpowiednich i odpowiedzialnych opiekunów.

Podstawowe cele statutowe fundacji:

- niesienie wszechstronnej pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom ze szczególnym uwzględnieniem psów w typie rasy: Polski Owczarek Podhalański

- ochrona zwierząt i ich praw;

- leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi , pokrzywdzonymi lub porzuconymi oraz pomoc adopcyjna;

- ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji i kastracji;

- propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Obok celu podstawowego, działalność Fundacji obejmuje także:

- wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw;

- występowanie inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu

aktów prawnych w tym zakresie;

- przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami ,

współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami (Policja , Straż Miejska) w celu wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń, których

przedmiotem są zwierzęta oraz pomoc w doprowadzeniu do osądzenia i ukarania przez odpowiednie organy osób, które ww. czynów się dopuściły,

jak też występowanie przed sądami i odpowiednimi organami w sprawach dotyczących ochrony praw zwierząt, w tym – w charakterze podmiotu

wykonującego prawa strony w rozumieniu art. 39 § 1 Ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002);

- działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania

młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości społeczeństwa

dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt;

- promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje