Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK

Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK
8 Stałych Pomagaczy
Tomasz Caputa
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Agnieszka Ciuruś

E-mail fundacjabudrysek@gmail.com

Telefon 607488598

Lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Fundacji jest:

1. humanitarne traktowanie zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką.

2. ochrona zwierząt i niesienie pomocy:

- zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

- zwierzętom niehumanitarnie traktowanym przez swych właścicieli.

-wolno żyjącym

– chorym i szczególnie potrzebującym pomocy. -dokarmianie bezdomnych zwierząt.

3. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.

4. kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt domowych.

5. krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

6. założenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Wsparli

10 zł

Agata

10 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Tomasz Caputa

50 zł

Martyna

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

8 Stałych Pomagaczy
Tomasz Caputa
20 zł miesięcznie