Na pomoc fokom / Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego / Rehabilitacja fok w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Marzena Chojnacka

E-mail stacjamorskaug@gmail.com

Telefon 585233363

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu prowadzi ośrodek rehabilitacji fok, który niesie pomoc zwierzętom potrzebującym opieki i leczenia. Pacjenci ośrodka to głównie focze szczenięta.

Najgorętszy okres w naszej pracy przypada na wiosnę. Na przełomie lutego i marca na świat przychodzą foki szare, głównie na wybrzeżach północnego Bałtyku – w Finlandii, Estonii czy Szwecji. Pierwsze tygodnie życia małe foczki powinny być pod opieką mamy, ale niektóre z nich z różnych powodów zbyt wcześnie tracą z nimi kontakt i nie są gotowe na  samodzielne życie. Wtedy te pierwsze tygodnie życia są  dla nich niezwykle trudne.  Nie wszystkie focze maluchy potrafią sobie poradzić. W tak wczesnym okresie powinny być karmione wyłącznie matczynym mlekiem, stąd nie potrafią jeszcze polować na ryby, są wygłodzone i odwodnione, a często także chore.

W ostatnich latach  trafiło do nas kilkadziesiąt szczeniąt.  Opiekę nad naszymi pacjentami sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel. Po wyleczeniu, odkarmieniu i upewnieniu się, że maluchy są przygotowane do podjęcia życia na wolności,   wypuszczamy foki z powrotem do Morza Bałtyckiego, do ich naturalnego środowiska życia.

Jesteśmy JEDYNYM ośrodkiem rehabilitacyjnym fok w Polsce. W Stacji Morskiej działa również od 1999 roku fokarium,  którego głównym zadaniem jest wsparcie ochrony bałtyckich fok oraz prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej. Tu można dowiedzieć się o życiu tych zwierząt i o tym, jak można im pomóc.

Potrzebujemy wsparcia tych, którym nieobojętny jest los tych zwierząt. Potrzeb jest bardzo dużo, a z roku na rok wraz z przybywającymi pacjentami ośrodka przybywa zadań i pracy, a także potrzeb związanych z wyposażeniem ośrodka w sprzęt do transportu zwierząt, pokarm, lekarstwa, środki higieniczne i sprzęt niezbędny do zapewnienia małym pacjentom dostatecznej  opieki. Pomóżcie nam już teraz i zostańcie stałymi Przyjaciółmi Fok na Ratujemyzwierzaki.pl.

Zebrane w ten sposób środki przeznaczone będą na dofinansowanie działań związanych z opieką i kuracją  fok na rehabilitacji. Pomogą nam sprawniej dotrzeć do potrzebującej foki, zapewnić jej jak najlepszą opiekę, w tym opiekę weterynaryjną, tak, aby zwierzęta mogły wrócić po leczeniu do Bałtyku. 

Dzięki Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która pomaga nam w naszych działaniach, możemy prowadzić zbiórkę funduszy na Ratujemyzwierzaki.pl. 

Dziękujemy.

Ładuję...

2 800 zł

Adam Pluszka Milion Przecinków

28 darowizn na tę organizację, ostatnia
380 zł

DVBsklep.pl

38 darowizn na tę organizację, ostatnia
20 zł

brandsoo.pl