Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Reprezentant Justyna Klimek

E-mail bez.bujania@gmail.com

Telefon 604449030

Lokalizacja Nowogródek Pomorski, zachodniopomorskie

Niesiemy pomoc porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
 
Wspieramy wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierzątprogram kastracji i sterylizacji.
 
Prowadzimy działalność adopcyjną oraz punkt leczenia zwierząt.
 
Udzielamy pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
 
Organizujemy akcje propagandowe i edukacyjne.
 
Aktywizujemy społeczność lokalną przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
 
Chcemy wybudować i prowadzić schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz stworzyć Gospodarstwo Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów.
 
Współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.

Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy

 
 

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Za Mefika z Wielgiego. Kilka groszy będzie też przelew stały. Dziękuję p. Ani za miłość , serce a przede wszystkim czas i ciężką pracę - opiekę nad zwierzakami.
10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Ewa Nowakowska

Dla psiaków z Krzykosów
6 zł

Anonimowa Pomagaczka

Do szczęśliwej siódemki:)
1 zł

Anonimowa Pomagaczka