DobryKlik.pl

Publiczne darowizny
13 574,65 zł
Wsparte cele
421
Zebrane środki
1 128 459,08 zł
DobryKlik.pl

Odwiedzaj DobryKlik.pl codziennie i odsłaniaj cegiełkę.

Każde odsłonięcie obrazka to 10 groszy na zbiórkę!

Strona WWW dobryklik.pl