Fundacja Dom dla Kundelka

Fundacja Dom dla Kundelka
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Beata Bieniak

E-mail adopcje@domdlakundelka.pl

Telefon 697575977

Lokalizacja Poddębice, łódzkie

Misja
Głównym celem naszej misji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.
Naszą misją jest też inspirowanie społeczności, w której celebrowana jest i pielęgnowana więź między zwierzęciem a człowiekiem. We wszystkich naszych działaniach na pierwszym planie jest dobro zwierząt, które z różnych przyczyn potrzebują pomocy. Nasza misja niezmiennie wskazuje nam kierunek, w którym podążamy.
Opisuje cel naszej organizacji i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

Fundacja Dom Dla Kundelka powstała z myślą o potrzebujących zwierzętach. Nie prowadzimy działalności gospodarczej - działamy wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny.

- pomagamy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, odebranym interwencyjnie, powypadkowym
- zwierzakom pod naszą opieką zapewniamy wyżywienie, opiekę weterynaryjną oraz socjalizację - umieszczamy je w dwóch zaufanych hotelach, reszta zwierząt mieszka w wybudowanym przez nas luksusowym KundelDomku. Obecnie pod naszą opieką przebywa ok. 100 zwierząt. W tym psy, koty i świnki wietnamskie.
- organizujemy bazarki, z których fundusze przeznaczamy w całości na naszych podopiecznych
- upowszechniamy programy zapobiegania bezdomności zwierząt
- szukamy naszym podopiecznym domów stałych, ogłaszając ich na licznych portalach oraz w mediach społecznościowych

Jesteśmy wolontariuszami - wszyscy działamy charytatywnie oraz nieodpłatnie i mamy z tego ogromną satysfakcję.

Radość zwierzaków, ich wdzięczność i nowe lepsze życie - to najcenniejsza nagroda dla wolontariusza. Jesteśmy szczęściarzami!
Pomóżcie nam pomagać.

Celem statutowym fundacji jest działalność charytatywna, edukacyjna oraz promocyjna w zakresie:

Niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

Wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.

Humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt. Informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.

Prowadzenia działalności edukacyjnej i naukowej.

Współpracy z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.

Ochrony zwierząt wolno żyjących.

Ładuję...

55 zł

LileTink - nosidełka dla zwierzaków

11 darowizn na tę organizację, ostatnia
Adopcje