Fundacja Dom dla Kundelka

Fundacja Dom dla Kundelka
3 Stałych Pomagaczy
Jagoda Firla
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Beata Bieniak

E-mail adopcje@domdlakundelka.pl

Telefon 697575977

Lokalizacja Poddębice, łódzkie

Fundacja Dom Dla Kundelka powstała z myślą o potrzebujących zwierzętach. Nie prowadzimy działalności gospodarczej - działamy wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny.

- pomagamy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, odebranym interwencyjnie, powypadkowym
- zwierzakom pod naszą opieką zapewniamy wyżywienie, opiekę weterynaryjną oraz socjalizację - umieszczamy je w hotelach i domach tymczasowych
- organizujemy bazarki, z których fundusze przeznaczamy w całości na naszych podopiecznych
- upowszechniamy programy zapobiegania bezdomności zwierząt
- szukamy naszym podopiecznym domów stałych, ogłaszając ich na licznych portalach oraz w mediach społecznościowych

Jesteśmy wolontariuszami - wszyscy działamy charytatywnie oraz nieodpłatnie i mamy z tego ogromną satysfakcję.

Radość zwierzaków, ich wdzięczność i nowe lepsze życie - to najcenniejsza nagroda dla wolontariusza. Jesteśmy szczęściarzami!
Pomóżcie nam pomagać.

Celem statutowym fundacji jest działalność charytatywna, edukacyjna oraz promocyjna w zakresie:

Niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

Wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.

Humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt. Informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.

Prowadzenia działalności edukacyjnej i naukowej.

Współpracy z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.

Ochrony zwierząt wolno żyjących.

Wsparli

10 zł

Jagoda Firla

30 zł

Anonimowy Pomagacz

40 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Oskar

Pokaż więcej

3 Stałych Pomagaczy
Jagoda Firla
10 zł miesięcznie