Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gnieźnie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gnieźnie

Reprezentant Magdalena Matczyńśka

E-mail tozgniezno.kontakt@gmail.com

Telefon 781 456 185

Lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku. 

Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania Ustawy uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych tworzących przepisy wykonawcze do Ustawy, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń.


Towarzystwo w ponad 100 jednostkach terenowych realizuje swoje cele statutowe, do których należy:
działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska.

Pomogli

Ładuję...