Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gnieźnie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gnieźnie

Reprezentant Magdalena Matczyńśka

E-mail tozgniezno.kontakt@gmail.com

Telefon 781 456 185

Lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

https://www.facebook.com/Gniezno.TOZ/

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku. 

Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania Ustawy uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych tworzących przepisy wykonawcze do Ustawy, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń.


Towarzystwo w ponad 100 jednostkach terenowych realizuje swoje cele statutowe, do których należy:
działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska.

Wsparli

20 zł

Asia G.

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Viola

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

kaja

Pokaż więcej