Fundacja Przytulisko Znajdki K/Radzymina

Fundacja Przytulisko Znajdki K/Radzymina
8 Stałych Pomagaczy
Kuba Sajewiec
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Magda Pasterz

E-mail znajdki2012@gmail.com

Telefon 664 821 160

Lokalizacja Tłuszcz, mazowieckie

Ogólnym celem działalności Fundacji jest ekologia, ochrona zwierząt udomowionych i dziko żyjących, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, mianowicie: 1. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt. 2. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt. 3. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. 4. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie. 5. Propagowanie idei odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi. 6. Propagowanie idei troski o środowisko naturalne.   Fundacja i Przytulisko Znajdki k/Radzymina zajmuje się pomocą porzuconym zwierzętom. Przygarnia je, leczy chore, sterylizuje, kastruje, szuka nowych dobrych domów. Propaguje idee ochrony praw zwierząt w społeczeństwie. Zajmujemy się zwierzętami, które ze względu na choroby i niepełnosprawność nie mają szans na znalezienie domów. Sprawujemy teraz opiekę nad kilkunastoma takimi zwierzętami. Wspólpracujemy z samorządami i innymi organizacjami pozarzadowymi w zakresie ogólnie rozumianych spraw dotyczących zwierzat i ich praw.

Wsparli

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

100 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Ola Korpal

Pokaż więcej

8 Stałych Pomagaczy
Kuba Sajewiec
20 zł miesięcznie