Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK

Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK
6 Stałych Pomagaczy
Dominika Robak
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Agnieszka Ciuruś

E-mail fundacjabudrysek@gmail.com

Telefon 607488598

Lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Fundacji jest:

1. humanitarne traktowanie zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką.

2. ochrona zwierząt i niesienie pomocy:

- zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

- zwierzętom niehumanitarnie traktowanym przez swych właścicieli.

-wolno żyjącym

– chorym i szczególnie potrzebującym pomocy. -dokarmianie bezdomnych zwierząt.

3. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.

4. kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt domowych.

5. krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

6. założenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

6 Stałych Pomagaczy
Dominika Robak
10 zł miesięcznie

Skarbonka konkursowa

75
Wpłat
Zebrano: 878 zł
Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK
Walczymy o BudryskoWooz dla naszych Podopiecznych

Skarbonki

Aktywne zbiórki

Zakończone zbiórki

Pokaż więcej