Fundacja Rottka® Polska

Fundacja Rottka® Polska

Reprezentant Fundacja Rottka® Polska

E-mail fundacja@rottka.pl

Telefon 603039243

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja Rottka® Polska (wcześniej pod nazwą Pomorska Fundacja Rottka) powstała w lipcu 2006 roku. Działa na terenie całego kraju. 

Pomoc rottweilerom i ofiarom pogryzień przez psy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Od początku pomagamy naszej ukochanej rasie - rottweilerom, psom postrzeganym w społeczeństwie negatywnie. Uważane za psy agresywne, w schroniskach często usypiane z uwagi na brak chętnych na adopcję. Przełamujemy stereotypy, udowadniając że rottweiler to wspaniały pies - jednakże nie każdy może być jego właścicielem.
Potępiamy bezmyślne rozmnażanie psów "w typie rasy", niehumanitarne wykorzystywanie do celów zarobkowych, przetrzymywanie psów w warunkach urągających nie tylko godności psa, ale często stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia.  Pomagamy psom porzuconym i w potrzebie, leczymy, karmimy, utrzymujemy często przez wiele miesięcy czy nawet lat, podczas których staramy się je socjalizować i pracownać z nimi, poznać najlepiej, by własciwie wybrać nowy dom. Zachęcamy do adopcji psów porzuconych i skrzywdzonych.

Równie istotni są dla nas ludzie, szczególnie dzieci. Dlatego od roku 2013 postawiliśmy przed sobą nowe, ważne cele statutowe. Za takie uznaliśmy daleko idącą pomoc ofiarom pogryzień, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

W kwietniu 2013 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nasze cele umieściliśmy w Statucie. Rozszerzenie celów statutowych ujęliśmy w następujący sposób: doradztwo w zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wyniku pogryzień przez psy, pomoc materialną, w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, terapii, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego osobom, w szczególności dzieciom poszkodowanym w wyniku pogryzienia przez psy, działalność szkoleniową w szczególności organizację, dofinansowanie szkoleń umożliwiających poszkodowanym osobom w wyniku pogryzienia przez psy przekwalifikowanie zawodowe, działalność oświatową w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad koegzystencji ze zwierzętami poprzez reklamę społeczną, działalność wydawniczą, organizowanie imprez, sympozjów i zebrań naukowych, współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa ludzi w kontaktach ze zwierzętami oraz pomocy ofiarom pogryzień, realizację marzeń dzieci, które ucierpiały w wyniku pogryzienia przez psa, organizowanie społecznych kampanii na rzecz adopcji zwierząt ze schroniska (plakaty, konkursy, wystawy fotograficzne), popularyzację treści zawartych w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21. sierpnia 1997r.

Jeśli kochasz psy i czujesz potrzebę, by im pomagać - trafiłeś we własciwe miejsce.

Jeśli się ich boisz, obawiasz, nie znasz, zostałeś kiedyś przez psa pogryziony, chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami, także tymi trudnymi, by pomóc innym, lub nie dopuścic do kolejnych pogryzień - to także jest właściwe miejsce.    

Pomogli

Ładuję...